+48 609 479 000
+48 12 251 54 23
biuro@izolacjepiankowe.com.pl
you-tube

Polityka prywatności

 

Szanowny Kliencie,

podanie imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail jest niezbędne do obsługi zapytania, natomiast podanie numeru telefonu jest konieczne do obsługi  umowy. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania lub umowy. Nie udostępnimy danych osobowych podmiotom trzecim.

Informujemy, że przekazane dane używamy wyłącznie do celów: odpowiedzi zwrotnej na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu, archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz do celów rekrutacyjnych, księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Jednocześnie wyjaśniamy, że na żądanie uprawnionych organów każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Miler prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Focus Business Agnieszka Miler, Raciborsko 358, 32-020 Wieliczka, NIP:  9451820371, REGON: 120369152, e-mail: biuro@izolacjepiankowe.com.pl, tel. 48 12 251 54 23.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. w razie potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości – w takim przypadku dane są przechowywane nie dłużej niż określają to przepisy prawa.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@izolacjepiankowe.com.pl

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 

Polityka plików „cookies”

Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez Proformat akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, konta użytkownika i systemu CMS.