+48 609 479 000
+48 12 251 54 23
biuro@izolacjepiankowe.com.pl
you-tube

Posadzki Przemysłowe

Jednym z przykładów zastosowania powłok ochronnych polimocznikowych są posadzki przemysłowe natryskowe, które doskonale spełniają wysokie wymagania jakie przemysł stawia wykorzystywanym materiałom. Podłogi przemysłowe narażone są na czynniki takie jak: silna eksploatacja mechaniczna, działania sił ściskających i rozciągających, środki chemiczne np. kwasy, rozpuszczalniki czy detergenty, silne zabrudzenia smarami i olejami, intensywne działanie wody, oddziaływanie zmiennych temperatur.

Posadzki natryskowe z wykorzystaniem elastomerów polimocznikowych to technologia nowej generacji, która jest w stanie sprostać warunkom przemysłowym. Posadzki tego typu świetnie sprawdzają się w różnego typu halach produkcyjnych, w tym w przemyśle spożywczym, w halach inwentarskich i ubojniach, w magazynach i halach marketowych, warsztatach, myjniach samochodowych, garażach, laboratoriach badawczych, a także wielu innych obiektach użyteczności publicznej. Pełna gama kolorystyczna a także możliwość wykonywania posadzek wielokolorowych pozwala na spełnienie wysokich wymagań estetycznych powłok. Dodatkowo, aby zapobiec przebarwianiu się posadzki natryskowej polimocznikowej pod wpływem naświetlania promieniami UV, możliwe jest wykonanie dodatkowej powłoki zapewniającej trwałość koloru.

Na powierzchniach gdzie jest to wymagane, można wykonać dodatkową warstwę antypoślizgową co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania posadzek przemysłowych natryskowych, szczególnie w miejscach o zwiększonym ryzyku wycieków wodnych. Posadzka natryskowa wykonana prawidłowo z odpowiednio dobraną grubością powłoki gwarantuje bardzo dobrą odporność mechaniczną, włącznie z ruchem kołowym ciężarówek. Wybór tej zaawansowanej technologii z pewnością zapobiegnie przestojom w użytkowaniu obiektów przemysłowych związanych z remontami powierzchni.

Posadzka przemysłowa – cechy

Mając na myśli produkt nazywany dość ogólnie posadzka przemysłowa, przede wszystkim kojarzy się on z powłoką o odpowiedniej odporności i wytrzymałości, czyli z powierzchnią wytrzymałą na najbardziej intensywną eksploatację. Pod hasłem posadzki przemysłowej kryje się jednak duże spektrum rozwiązań technologicznych różniących się od siebie, między innymi, rodzajami używanych komponentów do ich wykonania, czy sposobem/techniką nanoszenia ich na powierzchnię. Wśród wielu różnych technologii dostępnych na rynku możemy znaleźć takie rozwiązania jak: posadzki epoksydowe, posadzki samopoziomujące, farby posadzkowe, posadzki poliuretanowe, cała gama posadzek żywicznych oraz posadzki natryskowe polimocznikowe (elastomerowe).

Posadzki natryskowe – wykonanie

Ogólnie rzecz biorąc, każda posadzka zwana przemysłową powinna charakteryzować się szeregiem cech i spełniać określone funkcje. Przede wszystkim powinna ona być odporna mechanicznie, czyli wytrzymywać duże siły i naprężenia jakim jest poddawana w codziennym użytkowaniu czyli np.: ruch kołowy zarówno wózków widłowych jaki i ciężkich samochodów ciężarowych, a także wytrzymywać naprężenia związane z ruchami i pękaniem betonowego podłoża które wynikają np. z ruchów czy osiadania całego obiektu, jednym słowem powłoka posadzkowa powinna mostkować niewielkie (do 3 mm) pęknięcia betonu. Po drugie, posadzka przemysłowa powinna być odporna chemicznie, czyli powinna wytrzymywać działanie różnych środków chemicznych, takich jak kwasy, oleje, smary, ostre detergenty i inne środki. Praktycznie każdy przemysłowy proces produkcyjny jest związany z rozlewaniem ostrych substancji na posadzki i silnymi zabrudzeniami.

Po trzecie, posadzka przemysłowa powinna zapewniać odporność na wysokie i niskie temperatury, a także na częste zmiany temperatur. Po kolejne, powłoka ochronna posadzki powinna być wodoodporna, tak aby długotrwałe działanie wody czy wilgoci nie powodowało przesiąkania do podłoża/betonu. Wreszcie posadzki przemysłowe powinny być antypoślizgowe by zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo w czasie pracy. Wszystkie te funkcje możliwe są do spełnienia dzięki nowoczesnym technologiom, szczególnie przy zastosowaniu metody natrysku polimocznika, dzięki której powstaje bezstykowa warstwa ochronna o nieporównywalnej trwałości i odporności.

Jednym ze sposobów wykonania szczelnej, bez żadnych łączeń, powłoki chroniącej podłoże betonowe, jest tzw. posadzka natryskowa. To rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem elastomerów polimocznikowych ma szeroki zakres zastosowań i nadaje się do wykorzystania w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu, począwszy od przemysłu ciężkiego paliwowego czy rafineryjnego, a skończywszy na przemyśle spożywczym. Jedną z zalet posadzki natryskowej jest jej szczelność którą zapewnia natryskowa metoda aplikacji polimocznika.

Jeśli przestrzegany jest reżim technologiczny podczas wykonywania powłoki, możliwe jest uzyskanie jednolitej warstwy ochronnej na całej powierzchni posadzki, niezależnie od jej kształtu i ilości elementów instalacyjnych wystających ponad powierzchnię (rury, przewody, elementy konstrukcyjne budynku). Posadzka polimocznikowa natryskowa jest odporna mechanicznie, ponieważ dzięki specyficznej strukturze materiału w postaci elastomeru możliwy jest jego powrót do pierwotnych wymiarów po ustaniu siły działającej na ten materiał. Czyli np. gdy po posadzce przejedzie samochód ciężarowy nie zostanie rozerwana ciągłość powłoki posadzkowej, a jedynie rozciągnie się ona nieco a następnie powróci do poprzedniego stanu. Ponadto, gdy podłoże betonowe ulegnie niewielkiemu pęknięciu, powłoka polimocznikowa nie pęknie wraz z nim i zabezpieczy pęknięcie, czyli będzie je mostkowała.

Posadzka natryskowa jest całkowicie wodoszczelna, dzięki czemu doskonale nadaje się do ochrony posadzek o dużym zawilgoceniu. Łatwo też utrzymywać i myć taką powierzchnię. Kolejną istotną cechą posadzki natryskowej jest jej chemoodporność, czyli odporność na przeróżne substancje chemiczne występujące przemysłowych procesach produkcyjnych. Skoro posadzka natryskowa polimocznikowa spełnia wysokie wymagania przemysłowe, nie ulega wątpliwości że z nawiązką spełni swoje zadanie w budownictwie mieszkaniowym na takich powierzchniach jak: garaże, piwnice, pomieszczenia gospodarcze itp.